Sysifovská práce, 2019Odřez optického skla. Deset minut broušení. Deset minut fotografování a přestávka. Snaha neustálého zlepšování vedoucí k zničení předmětu práce. Metafora mé inklinace k vytrvalosti a monotónního opakování při cestě za nedosažitelným cílem dokonalosti.